ارسال ایمیل انبوه

ارسال ایمیل به مشتریان فعلی , مشتریان سابق و هر فرد دیگری که خود ایمیلش را از یک راه مشخص در اختیار ما قرارداده ,ایمیل مارکتینگ نامیده می شود. ایمیل مارکیتنگ با هدف فروش، برقراری ارتباط با مشتری برای فروشهای آینده، حفظ مشتری و وفادار کردن وی و … توسط گیلان گرافیک انجام می شود.
¬ روشی پر بازده و سریع اطلاع رسانی و تبلیغات آنلاین
¬ تبلیغات به صورت گرافیک با متون و تصاویر ثابت یا متحرک
¬ ارسال همزمان برای هزاران نفر با نرم افزار هوشمند
¬ ارتباط متقابل دریافت کنندگان با پر کردن فرم خبرنامه
¬ اطلاع رسانی درباره رویدادها و اخبار شرکتها
¬ معرفی محصولات و خدمات به مشتریان جدید
¬ تداوم ارتباط با مشتریان قدیمی
¬ دعوت به نمایشگاه و کنفرانس ها و دوره های آموزشی
¬ دعوت به برنامه های فرهنگی و هنری
¬ ثبت نام از متقاضیان
¬ ارسال به صورت موردی یا دوره ای
¬ امکان طبقه بندی بر اساس زمینه شغلی و علایق
¬ به روز شدن دائمی مخاطبان

طراحی ایمیل گرافیکی HTML

¬ روشی پر بازده و سریع اطلاع رسانی و تبلیغات آنلاین
¬ تبلیغات به صورت گرافیک با متون و تصاویر ثابت یا متحرک
¬ ارسال همزمان برای هزاران نفر با نرم افزار هوشمند
¬ ارتباط متقابل دریافت کنندگان با پر کردن فرم خبرنامه
¬ اطلاع رسانی درباره رویدادها و اخبار شرکتها
¬ معرفی محصولات و خدمات به مشتریان جدید
¬ تداوم ارتباط با مشتریان قدیمی
¬ دعوت به نمایشگاه و کنفرانس ها و دوره های آموزشی
¬ دعوت به برنامه های فرهنگی و هنری
¬ ثبت نام از متقاضیان
¬ ارسال به صورت موردی یا دوره ای
¬ امکان طبقه بندی بر اساس زمینه شغلی و علایق
¬ به روز شدن دائمی مخاطبان

جهت سفارش کلیک کنید


چاپ